Egen illustration

Lorax skovens beskytter - et filmprojekt om ansvar for naturen

Alle pladser i biografen er optaget.

Undervisningsmaterialet kan stadig rekvireres. Det kræver, at I selv kan finde filmen.
Send en mail til os, hvis I ønsker adgang til undervisningsmaterialet.

Hvem skal passe på naturen og hvorfor?

I en by Theneedville er alt godt og harmonisk. Alt er lavet af plastik, og luft er noget, som købes på flasker. Dog er no- get på færde... Der er nogen, som ønsker sig ægte træer, og der er nogen, der kan huske, at der har været rigtige træer, men træerne er blevet fældet, og naturen er væk. Lorax, en lille finurlig figur med håbets magt, dukker op og står fast på, at han er skovens beskytter og træernes stemme...

Dette projekt tager udgangspunkt i Dr. Seuss fortæl- Iing om Lorax- Skovens beskytter, som blev filmatiseret i 2012. Filmen problematiserer menneskers overforbrug af naturen og hermed de konsekvenser, der følger af men- neskers grådighed. Udover at behandle en klimamorale om at passe på naturen, har filmen et håb om, at mennesket kan rette op på de ødelæggelser, som det har gjort.
Ved at arbejde med filmen og skabelses- og syndefaldsberetningen lægges der op til, at eleverne får en forståelse for menneskers samspil med naturen. Endvidere skal elev- erne arbejde med forskellige religioners natursyn samt tematikkerne: gavmildhed, grådighed og det at være nogens stemme.

Projektet lægger op til en afslutning på den lokale kirkegård, hvor eleverne får mulighed for at så frø og høre om kirkegården.

Målgruppe: 1.-2. klasse

Fag: Kristendomskundskab og dansk

Lektioner: 4-5 lektioner + filmens varighed

Sted: Skolen og for udvalgte klasser forestilling d. 11. oktober kl 9.30 eller 11.00 i Øst for Paradis

Tilmeldingsfrist: 12. august