Illustration: TinyFilm

Sorg og livsmod - når de mindste mister

Hvert år rammes et stort antal børn af sorg. Det kan enten skyldes, at de mister en af deres nærmeste, at en i familien rammes af alvorlig sygdom, at der er opbrud i deres familie eksempelvis pga. skilsmisse, eller at en eller flere af de voksne i deres nærmeste familie er tynget af misbrug.

Projektet skal ruste eleverne til at forstå klassekammerater i sorg og give dem handlemuligheder til at komme den sørgende i møde. Projektet er ikke tænkt som et led i en sorgbearbejdelse.

Med afsæt i seks små fabel-tegnefilm skal eleverne arbejde med begrebet sorg. Hvad er sorg? Hvornår kan den ramme én? Hvordan har man det, når man er i sorg? Hvordan hjælper man en ven, der er i sorg? er nogle af de spørgsmål, som eleverne kommer til at arbejde med i projektet.

På besøget i den lokale kirke skal eleverne arbejde med begreberne sorg, håb og trøst.

Som afslutning på projektet laver eleverne en skriveøvelse eller et lille teaterstykke om, hvordan hovedpersonerne i  små tegnefilm har det året efter, at sorgen ramte dem.

Målgruppe: 2.-3. klasse

Fag: Kristendomskundskab og dansk

Lektioner: 6-10 (afhængigt af hvor mange film, der arbejdes med)

Sted: Skolen og besøg i den lokale kirke 

Tilmeldingsfrist: 12. august