Illustration: Julie Østergaard

Monstre på spil i kristendom, myter og folketro

Drabelige drager, modbydelige marer og tumpede trolde. Folketroen og religionerne er fulde af monstre. Men hvorfor er det egentlig sådan? Hvad kendetegner et monster? Og kan monstrene overhovedet overvindes?

Eleverne skal i dette projekt stifte bekendtskab med monstre fra Bibelen, den nordiske mytologi og fra den danske folketro. Eleverne får også indblik i, at mennesker på tværs af religion og kultur altid har skabt fortællinger om monstre for at kunne forstå den verden, som de selv er en del af.

Gennem fortællingen, illustrationerne og musikken møder eleverne sammen med de to børn, Felix og Anna, forskellige monstre, som de efterfølgende skal arbejde videre med. Monstrene skal undersøges gennem lege og bevægelse, men også gennem de medfølgende faktakort som i punktform kategoriserer monstrene. Der arbejdes danskfagligt og kristendomsfagligt med de forskellige monstre i historien. Samtidig med får eleverne også mulighed for selv at komme med deres bud på, hvad de selv er bange for, altså hvordan deres eget monster ser ud, og hvordan man kan overvinde det.

Eleverne skal i dette projekt stifte bekendtskab med monstre fra Bibelen, den nordiske mytologi og fra den danske folketro, ligesom de også skal få indblik i, at mennesker på tværs af religion og kultur altid har skabt fortællinger om monstre, for at kunne forstå den verden, som de selv er en del af. 

Målgruppe: 1.-3. klasse

Fag: Kristendomskundskab 

Lektioner: 9-11 lektioner 

Sted: På skolen

Tilmeldingsfrist: 12. august

 

Lærerkursus
Der afholdes lærerkursus den 8. september 2022 kl 13.00-15.30 på Dokk1.