Illustration: børn i kirken

Hver fugl synger med sit næb - et sangprojekt om Grundtvig

Besøg af sangkonsulenter og pladser til fællessangsarrangementet er fuldt booket. Undervisningsmaterialet kan stadig rekvireres.

Talemåden Hver fugl synger med sit næb stammer fra en af Grundtvigs sange, og det er netop Grundt- vigs sange og salmer, der er projektets omdrejningspunkt. I projektet “møder” eleverne Grundtvig i tre korte videoer, hvor han introducerer de sange, som eleverne skal arbejde med:

Jeg gik i marken og vogtede får
Velkommen i den grønne Lund
Morgenstund har guld i mund

Et børnekor har indsunget de tre sange, og sammen med børnekoret kan klassen øve på at synge sangene.

Gennem arbejdet med sangene får eleverne et begyndende kendskab til Grundtvig og hans tanker.

Til hver sang er der øvelser og opgaver, hvor eleverne skal arbejde med projektets tematikker; fællessang, glæden ved livet og den gode fortælling, som her er den bibelske fortælling om hyrdedrengen David, der bliver konge.

Desuden får eleverne selv erfaring med den unikke danske fællessangstradition, når klassen får besøg af Sangkraft Aarhus og synger sangene, inden det store afsluttende fællessangsarrangement den 12. maj i Vor Frue Kirke i Aarhus. 

Målgruppe: 1.-4. klasse

Fag: Kristendomskundskab og musik

Lektioner: 4-6 lektioner + fællesarrangement i Vor Frue Kirke

Sted + tid: Skolen og 12. maj i Vor Frue Kirke

Tilmeldingsfrist: 12. august. 

 

Informationsmøde
Der afholdes informationsmøde den 20. marts 2023 kl. 14.30-16.00 i Vor Frue Kirke. Her indgås aftaler om besøg af sangkraft. Vi synger sangene sammen, og undervisningsmaterialet udleveres.