Tilmelding

I kan tilmelde jer selv til projekter eller kurser, men ikke jeres kolleger.

Vi har brug for kontaktoplysninger på alle tilmeldte lærere, så vi kan komme i kontakt med jer, hvis der er praktiske ting, eller der opstår ændringer, som har betydning for jer og jeres klasses arbejde med projekterne.

Påsken i billeder 2022

Påsken i billeder er et kunstprojekt med udgangspunkt i den bibelske fortælling om påsken. Projektet er et samarbejde mellem Aarhus Billed- og Medieskole og Skole-Kirke-Samarbejdet.

I forløbet kommer eleverne til at arbejde med påskens forskellige dage. Klasserne kommer på besøg på Aarhus Billed- og Medieskoles atelier, hvor en underviser vil hjælpe eleverne med at udtrykke påskens fortælling og temaer kunstnerisk.

Som afslutning på projektet afholdes en festlig fernisering i Domkirken mandag d. 4. april 2022 kl. 9.30.

HER KAN DU TILMELDE DIG

Påsken i billeder 2022

Læs om GDPR

Under "Om os"

Jesus og juleevangelierne

De fleste kender juleberetningen med stjernen over stalden, Maria, Josef, de hellige tre konger, hyrderne, oksen og æslet. De færreste ved, at der findes to forskellige juleevangelier, hvor hyrderne hører til i det ene, og de vise mænd i det andet.

I dette projekt skal eleverne arbejde med begge Bibelens udgaver af juleevangeliet. De skal undersøge, hvad der rent faktisk står i juleevangelierne, og hvordan traditionen har tilføjet fortællingen krydderi. Eleverne starter i et udefra-perspektiv, hvor de systematiske undersøger juleevangelierne hos Matthæus og Lukas. Eleverne møder senere indefra-perspektivet, når de arbejder med et præsteinterview om juleevangelierne i en nutidig og trosmæssig sammenhæng. Gennem opgaver og øvelser tilegner eleverne sig viden om forskellene mellem de to juleevangelier, om Bibelen som kilde samt om kristen tradition og videredigtning. Eleverne kommer dermed til at arbejde med en analytisk og undersøgende tilgang til de to bibelske tekster.

Her kan du tilmelde dig

Jesus og juleevangelierne 5.-6.KLASSE

Aluu! – Hej! Takuss – Vi ses!

I 2021 er det 300 år siden den dansk-norske missionær Hans Egede tog til Grønland for at udbrede luthersk kristendom blandt efterkommerne af de nordboere, der var taget dertil i vikingetiden. Nordboerne var dog væk, og Hans Egede mødte i stedet det arktiske folk inuit. Det blev til et møde mellem henholdsvis kristendom/skandinavisk kultur og inuits religion og kultur. Det er dette religions- og kulturmøde og dets historiske følgevirkninger, eleverne kommer til at arbejde med i projektet. For hvordan har centrale myter og fortællinger været med til at forme religion og kultur i de to lande?

Med til projektet følger også en tegneserie om Hans Egedes møde med inuit, som deltagende klasser modtager i klassesæt samt adgang til en hjemmeside med film og et indbydende billedmateriale.

Her kan du tilmelde dig

Aluu! – Hej! Takuss – Vi ses! 4.-5. KLASSE

Escape Room

Danmark har været præget af kristendommen i mere 1000 år. Det har sat sine spor i kulturen - både synlige og mindre synlige, men hvad har kristendommen egentlig betydet for dansk kultur og samfund både i en historisk og i en nutidig kontekst? Dét er omdrejningspunktet for dette projekt.

I projektet skal eleverne undersøge spor fra den kristne kulturarv med udgangspunkt i temaerne: Skole, musik og omsorg.

Et andet omdrejningspunkt for projektet er Escape Room - både som et fysisk og et virtuelt rum.  Det fysiske Escape Room er det indledende besøg i den lokale kirke, hvor eleverne gennem udforskning af omgivelserne og løsning af opgaver og gåder sættes på sporet af de tre temaer.  Sporarbejdet sættes i gang ved besøget i den lokale kirke og fortsætter i et virtuelt rum, som er projektets tilhørende hjemme-side.

Her kan du tilmelde dig

Escape Room 5.-6. KLASSE

Sværdets kraft

I Jerusalem ligger to danske brødre begravet. Brødrene hed Svend og Eskil. Den ene var biskop over Viborg, og den anden var kriger. De var draget på pilgrimsfærd til Jerusalem og var begge døde år 1153 – Eskil efter sigende ved Jordanfloden ”overvældet af nåde” og Svend kort efter. Hvem var de? Hvad bragte dem til Jerusalem? Og hvordan havde de gjort sig fortjent til en plads i en vigtig kirkes gårdhave?

Brødrenes forunderlige historie danner udgangspunkt for et projekt om korsriddertiden og et samarbejde med forfatteren Jan Kjær om at skrive en historisk  udviklingsroman til undervisningen i kristendomskundskab, dansk og historie.

Projektet rummer læsning af projektets graphic novel, forslag til tekstanalyse, arbejde med korsriddertiden,historiske kilder og kildekritik og dykker ned i kristendomsfaglige begreber som tilgivelse, det hellige og treklangen: liv-død-ny begyndelse.

Her kan du tilmelde dig

Sværdets kraft 5.-6. KLASSE

Det sære og det svære

Til projektet har vi fundet helt nye og anmelderroste billedbøger, hvor eleverne skal gå på opdagelse i bøgernes fantastiske og finurlige univers og få en oplevelse af, hvordan tekst og billeder er med til at fortælle gode historier:

Historien om dig af Søren Lind og Hanne Bartholin med temaet Identitet
Ud af det blå af Rebecca Bach-Lauritsen og Anna Margrethe Kjærgaard med temaet Ensomhed
Men størst af alt af Kim Fupz Aakeson og Cato Thau-Jensen med temaet Kærlighed

Til alle billedbøger arbejdes der med bibelske fortællinger, som behandler de samme eksistentielle temaer. I forløbet skal eleverne arbejde kreativt med udgangspunkt i egen tænkning.

Her kan du tilmelde dig

Det sære og det svære KUN 4. KLASSE

Den gode bibelhistorie

Vor Frue Kirkes krypt er kun oplyst af levende lys. Efter at øjnene har vænnet sig til mørket, og I har hørt lidt om Kryptkirkens historie, får I fortalt en bibel-historie. 

Når fortællingen er slut, vil en munk komme og give klassen et indblik i munkelivet. Det sker gennem en kort omvisning i Vor Frue Kirke og klostergården, som tidligere dannede rammer for munke-ordenen Sortebrødrene. Omvisningen slutter i munkenes spisesal, hvor munkene indtog deres fællesmåltider for flere hundrede år siden.

Her kan du tilmelde dig

Den gode bibelhistorie KUN 4. KLASSE