Tilmelding

 

I kan tilmelde jer selv til projekter eller kurser, men ikke jeres kolleger.

 

Vi har brug for kontaktoplysninger på alle tilmeldte lærere, så vi kan komme i kontakt med jer, hvis der er praktiske ting, eller der opstår ændringer, som har betydning for jer og jeres klasses arbejde med projekterne.

Læs om GDPR

Under "Om os"

Ham der Jesus

Jesus er måske verdenshistoriens største brand. Alle kender navnet, alle ved noget om Jesus, men Jesus er også genstand for utallige fortolkninger, og der findes ikke bare ét, men mange Jesus-billeder.

Gennem podwalk og kirkebesøg skal eleverne blive klogere på kristendommens Jesus, som han fremstilles i Det Nye Testamente og i evangelierne. Den historiske Jesus undersøges gennem kildearbejde, og eleverne skal også se nærmere på Jesus i fire andre religioner: jødedom, islam, hinduisme og buddhisme.

Endelig skal eleverne også arbejde med et udvalg af fortolkede Jesus-billeder, som har resulteret i, at Jesus er blevet manden med de mange ansigter. Der ses nærmere på både historiske og nutidige Jesus-billeder.

Undervejs i forløbet indsamler eleverne idéer til afslutningsvis at kunne lave et kreativt produkt – en Bento, som tegner en profil af Jesus.  

KNUST

Projektet åbnes med et videoværk af den peruvianske kunstner Karen Macher Nesta, hvor hendes selvportræt, formet i porcelæn smadres og går i tusinde stykker. Hun samler stumperne og limer dem sammen med guld. Hver skramme og hvert skår former hende påny og gør hende værdifuld og skøn på nye måder.

Eleverne arbejder med den filosofiske samtales fem trin, hvor de taler ud fra egne erfaringer suppleret af litteraturens udtryk for det knuste, forandringen og fornyelsen. De arbejder med et analytiske blik, hvor forskellige antagelser om at være knust og samlet systematiseres. Afslutningsvis skal eleverne udarbejde et kreativt produkt. Her skal de også samle skår, lime dem sammen og male kanterne med guld.

De kristendomsfaglige aspekter af projektet omhandler teo-dice-problematikken. For hvis Gud findes, hvor er Gud så, når verden går i stykker? Er det Guds skyld? Er det menneskets? Eller er det et livsvilkår, som det religiøse sprog forholder sig til gennem narrativer, kunstbilleder og begreber? Hvad siger kristendommen om dette?

Religionsfrihed

Religionsfriheden er en af de fundamentale menneskerettigheder, som kommer til udtryk i FN’s menneskerettighedskonvention. Hovedparten af medlemslandene har ratificeret konventionen, men rigtig mange lande har ikke fulgt op med national lovgivning, der sikrer religionsfriheden i praksis. Det betyder, at religionsfriheden rundt om i verden krænkes, og der er masser af eksempler på, at repræsentanter for alle de store religioner både står som krænkere og krænkede. Eleverne skal arbejde med religionsfriheden som en grundlæggende rettighed og overtrædelser af den.

Som afslutning på forløbet skal eleverne med afsæt i en drøftelse af religions betydning give deres bud på, hvad der skal til for at skabe fredelig sameksistens mellem folk med forskellige religiøs baggrund.

Her kan du tilmelde dig

Religionsfrihed

Magt, ære og evighed

Begreberne magt, ære og evighed er omdrejningspunkterne for dette projekt. Begreberne findes også i den to tusind år gamle kristne bøn Fadervor, men er samtidig yderst aktuelle – både i samfundet og for den enkelte.

Gennem arbejdet med centrale tekster, udblik til forskellige religioner og øvelser får eleverne mulighed for at tage livtag med begreberne: magt, ære og evighed.

Som en ekstra æstetisk dimension er der mulighed for at se performanceforestilingen I al evighed med teatret Carte Blanche 2.0. Det er en nyskabende, intim og tankevækkende forestilling, som giver eleverne mulighed for at skabe deres egne personlige betragtninger over og forståelser af, hvordan begreberne er med til at danne os som individ og samfund.

Her kan du tilmelde dig

Magt, ære og evighed

Påsken i billeder 2022

Påsken i billeder er et kunstprojekt med udgangspunkt i den bibelske fortælling om påsken. Projektet er et samarbejde mellem Aarhus Billed- og Medieskole og Skole-Kirke-Samarbejdet.

I forløbet kommer eleverne til at arbejde med påskens forskellige dage. Klasserne kommer på besøg på Aarhus Billed- og Medieskoles atelier, hvor en underviser vil hjælpe eleverne med at udtrykke påskens fortælling og temaer kunstnerisk.

Som afslutning på projektet afholdes en festlig fernisering i Domkirken mandag d. 4. april 2022 kl. 9.30.

Her kan du tilmelde dig

Påsken i billeder 2022