Illustrationer: Birgitte Ahlmann

Jesus og juleevangelierne

De fleste kender juleberetningen med stjernen over stalden, Maria, Josef, de hellige tre konger, hyrderne, oksen og æslet. De færreste ved, at der findes to forskellige juleevangelier, hvor hyrderne hører til i det ene, og de vise mænd i det andet.

I dette projekt skal eleverne arbejde med begge Bibelens udgaver af juleevangeliet. De skal undersøge, hvad der rent faktisk står i juleevangelierne, og hvordan traditionen har tilføjet fortællingen krydderi. For gennem tiden har Bibelens læsere selv udfyldt de tomme huller i fortællingen og digtet videre på indholdet: Fx er de oprindelige vise mænd blevet til tre konger – sandsynligvis pga. af de tre kostbare gaver til Jesusbarnet. Begge juleevangelier er også i sig selv senere tilføjelser til Bibelen, som ligner fødselsberetninger om andre store mænd i samtiden.

Eleverne starter i et udefra-perspektiv, hvor de systematiske undersøger juleevangelierne hos Matthæus og Lukas. Eleverne møder senere indefra-perspektivet, når de arbejder med et præsteinterview om juleevangelierne i en nutidig og trosmæssig sammenhæng. Gennem opgaver og øvelser tilegner eleverne sig viden omforskellene mellemde to juleevangelier, om Bibelen som kilde samt om kristen tradition og videredigtning. Eleverne kommer dermed til at arbejde med en analytisk og undersøgende tilgang til de to bibelske tekster.

Formålet er, at eleverne stifter bekendtskab med to vigtige tekster fra Bibelen og hermed får både et udefra-perspektiv samt et indefra- perspektiv til at forstå de to juleevangelier. Gennem dette analystiske arbejde får eleverne et "dobbelt-blik" på forholdet mellem fakta, tydning og kritisk bevidsthed.

Målgruppe: 5.-6. klasse

Fag: Kristendomskundskab 

Lektioner: 6

Sted: På skolen

Tilmeldingsfrist: 12. august

 

Tilmelding