KOM FRIT FREM - perspektiver på kvinder og kristendom

Hvilken rolle har kvinder spillet i kristendommens historie? Hvilken betydning har kristendommen haft for synet på kvinder i den vestlige kulturkreds? Og hvad står der egentlig om det i de bibelske tekster og kristne kilder?

De seneste år har der været et stigende fokus på kvinders rolle i alt fra politik, medier, kunst, historie og erhvervsliv. Dette projekt går videre ad den sti og zoomer ind på kvinder og fortolkninger af deres rolle, plads og betydning i kristendommen og dens historie.

I projektet her arbejder eleverne undersøgende og historisk-kritisk med kilder, kontekst og kvindeskikkelser. Indledningvist introduceres eleverne til projektet gennem en citat-plakat, hvorefter de arbejder analyserende og for- tolkende med kernestoffet i fire historiske nedslag: GT, Ur-menighed, NT og Den tidlige kirke. Kernestoffet fungerer som fundament for det efterfølgende arbejde.

Dernæst præsenteres eleverne for en eller flere af otte nedslag om udvalgte kvindeskikkelser fra Bibelen og kristen- dommens historie. Eleverne arbejder med et virkningshistorisk perspektiv og sætter indholdet i relation til en nutidig kontekst gennem opgaver og refleksionsspørgsmål.

Afslutningsvist vender eleverne tilbage til citatplakaten og udarbejder et kulturprodukt ud fra deres tilegnede viden og refleksioner over projektet.

Så KOM FRIT FREM og tilmeld dig og din klasse dette relevante og højaktuelle projekt om perspektiver på kvinder og kristendom.

Målgruppe: 7.-9. klasse

Fag: Kristendomskundskab 

Lektioner: 6-8

Sted: På skolen 

Tilmeldingsfrist: 12. august

Lærerkursus
Der afholdes lærerkursus den 29. september kl. 14-16 i Møllevangskirken.

 

Tilmelding