Vand til blod

Skolepigen Lea skal læse et vers fra Biblen op, men hun tøver. Siger hun ordene højt, er det verdens undergang, for hun er blevet udvalgt. Kristendomsfagligt har novellen mange referencer til Bibelen, som lægger op til fælles samtale i klassen om, hvordan man kan læse og forstå Bibelen. Danskfagligt kan en graphic novel byde ind med en tekstmæssig og billedmæssig fortælling af dybdegående karakter med en vægt af seriøse tematikker, som er egnet i udskolingens dansk- og kristendomskundskabsundervisning, hvor bl.a. fortolkningsfællesskabet står centralt i projektet.

Målgruppe: 7.-9. klasse

Fag: Kristendomskundskab og dansk

Lektioner: 10-12

Sted: Skolen 

 

 

Tilmelding

Vælg ønsket projekt