Lydspor - leg med lyd i bibelske fortællinger

I dette projekt skal eleverne udforske, hvordan orgelmusik kan udtrykke følelser og stemninger på en anden måde end det talte sprog.

I stort set alle danske kirker findes et orgel. Med sine mange forskellige stemmer og klange kan orglet imitere mange forskellige instrumenter, og dermed spille som et helt orkester. Orglet spiller både til barnedåb, bryllup og begravelse; både til hverdag og fest. På den måde udgør orglet lydsporet til ritualer og fortællinger, der tematiserer menneskelige grundstemninger som glæde, sorg, tomhed og fylde. Dette lærer eleverne om på et besøg i den lokale kirke.

Animationsfilmen Lydbølgen er afsæt for eleverne arbejde med musikkens og lydenes sprog gennem leg og eksperimenter. Denne leg med lyd foregår særligt på en online lyd-platform Lydmaskinen, hvor eleverne online sampler deres egen musikfortælling af effektlyde, reallyde og stumper af orgelmusik. Som afslutning lyttes der omhyggeligt til de lydspor, som eleverne har skabt.

I projektet skal eleverne arbejde med fem bibelfortællinger: Noas ark, Jonas i hvalfisken, Moses i sivkurven, Marias historie og Den lamme i Kapernaum, som alle beskæftiger sig med grundlæggende tilværelsesspørgsmål.

 

Målgruppe: 1.-3. klasse

Fag: Kristendomskundskab og musik

Lektioner: 8

Sted: Skolen og et besøg i den lokale kirke

Projektperiode: hele året

Tilmeldingsfrist: 12. august på skole-kirke-aarhus.dk. Tilsagn/afslag gives i uge 33

Tilmelding