Why we wear

”Hello, my name is Yusuf. I am 7 years old. I wear a Kippah. I like to play football.”

Sådan begynder en af de fem små fagbøger, hvor forskellige børn, der hver bærer deres reli- gions karakteristiske (hoved)beklædning, præsenterer sig selv.

I projektet møder eleverne børn fra en jødisk, kristen, muslimsk, buddhistisk og sikh baggrund og stifter bekendtskab med religionerne gennem netop beklædningsgenstande, symboler og hellige steder.

Undervisningen tager udgangspunkt i en fælles læsning af en “big book”. Alle tekster er pa? engelsk. Læsningen følges op af sange, værksteder, arbejdsspørgsma?l og skriveøvelser, der alle har til hensigt at bidrage til elevernes forsta?else for kulturelle og religiøse udtryk, som grundlag for respekt for alle mennesker i et moderne samfund.

Forløbet afsluttes med en assembly/morgensang, hvor klassen præsenterer de fem religioner for deres forældre eller kammerater.

Målgruppe: 1.-4. klasse

Fag: Kristendomskundskab og dansk

Lektioner: 5-7 lektioner 

Sted: Skolen 

Tilmeldingsfrist: 12. august

Projektperiode: Uge 48-51

 

SKS har 12 klassesæt, som kan lånes 6-8 uger.

Klassesættet leveres på skolen via CFU.

Efter brug aflevere læreren klassesættet til den næste låner eller på SKS’s kontor i Kannikegade 12, 8000 Aarhus C.