Illustrator: Birgitte Ahlmann

Julevangelier og julesalmer

De fleste kender juleberetningen med stjernen over stalden, Maria, Josef, Jesusbarnet, de hellige tre konger, hyrderne, oksen og æslet. De færreste ved, at der findes to forskellige juleevangelier, hvor hyrderne hører til i det ene, og de vise mænd i det andet.

I projektet skal eleverne arbejde med begge Bibelens udgaver af juleevangeliet. Eleverne skal læse korte tekster om evangelisterne Lukas og Matthæus. De skal undersøge, hvad der rent faktisk står i juleevangelierne, og hvordan traditionen har tilføjet fortællingen krydderi. For gennem tiden har Bibelens læsere selv udfyldt de tomme huller i fortællingen og digtet videre pa? indholdet: F.eks er de oprindelige vise mænd blevet til tre konger – sandsynligvis pga. af de tre kostbare gaver til Jesusbarnet. Begge juleevangelier er ogsa? i sig selv senere tilføjelser til Bibelen, som ligner fødselsberetninger om andre store mænd i samtiden.

Systematisk skal eleverne undersøge juleevangelierne hos Matthæus og Lukas. Eleverne kommer dermed til at arbejde med en analytisk og undersøgende tilgang til de to bibelske tekster. Endvidere skal eleverne arbejde med udvalgte julesalmer, som er inspireret af juleevangelierne og traditionen om Jesus’ fødsel.

Læreren modtager en lærervejledning, elevark og billedkort til elevernes analystiske arbejde med evangelierne.

Målgruppe: 7.-9. klasse 

Fag: Kristendomskundskab

Lektioner: 2-4

Sted: På skolen

Tilmeldingsfrist: 12. august på skole-kirke-aarhus.dk. Tilsagn/afslag gives i uge 33

Projektets materiale udleveres på inspirationseftermiddagen 10.oktober

På opfordring fra flere udskolingslærere har vi tilpasset mellemtrinsprojektet Jesus og juleevangelierne, så der også bliver noget faglig relevant julehygge for eleverne i udskolingen

 

Tilmelding

På kurset udleveres undervisningsmaterialet og Kasper Bro Larsen. professor i Ny Testamente (AU) vil fortælle om juleevangelierne, i apogryfernes fanfiktion, og om julekrybbens tilblivelse. Oplægget vil klæde lærerne på til at undervise i forløbet.