Påsken basic

I foråret holder alle elever i Danmark påskeferie. En ferie hvor nogle af dagene har navne; Palmesøndag, Skærtorsdag, Langfredag og Påskedag.

I dette projekt får eleverne kendskab til den vigtigste og ældste kristne højtid, nemlig påsken. Projektet hedder Påsken Basic, fordi der sættes fokus på basal viden om, hvorfor påske fejres i kristendommen, og hvad der egentlig ligger bag de enkelte helligdage i påsken.

I projektet bidrager film, fortælling og musik på hver sin måde til at formidle denne basisviden om den kristne påske for eleverne.

Der er udarbejdet fem korte film til projektet, hvor den italienske kunstner Giottos kendte fresker med motiver fra påskeberetningen lidt efter lidt tegnes frem og kommer til syne. Gennem filmene introduceres eleverne for genfortællinger til de fire påskedage.

I den samlede påskeberetning sker der nogle ret vilde og uventede ting, som i projektet kaldes plot twist. Det kan fx være, at kongen kommer ridende på et arbejdsdyr, at helten korsfæstes og at den døde sejrer og bliver levende. Eleverne skal som en slags detektiver på jagt efter plot twist i fortællingerne.

Et gennemgående element i projektet er en stemningsmåler til hver elev. Stemningsmåleren bruges som udgangspunkt for elevsamtaler. Den skal måle stemningen på de enkelte påskedage - både som det er formidlet i filmene og fortællingerne, men også i projektets påskesalmer. Derved skal eleverne få en fornemmelse af, at påskeberetningen er et samlet drama, som udvikler sig fra Palmesøndag til Påskedag.

Målgruppe: 4.-5. klasse 

Fag: Kristendomskundskab og musik

Lektioner: 6-8

Sted: På skolen. 

Tilmeldingsfrist: 12. august på skole-kirke-aarhus.dk.

Tilsagn/afslag gives i uge 33

Projektperiode: Uge 10-15 2025

Distribuering: Projektets materiale bringes ud via CFU

 

Tilmelding