Påsken i billeder

Påsken i billeder er et kunstprojekt med udgangspunkt i den bibelske fortælling om påsken. Pro- jektet er et samarbejde mellem Aarhus Billed- og Medieskole og Skole-Kirke-Samarbejdet.

Ved deltagelse i projektet får læreren et undervisningsoplæg om påsken, som kan bruges som forberedelse til forløbet med de kunstriske udtryk pa? Billed-og Medieskolen. I forløbet kommer eleverne til at arbejde med påskens forskellige dage, tematikker og stemninger. Alle tilmeldte klasser modtager ideoplægget til arbejdet med påskens dage.

Udvalgte klasser kommer på workshop i Aarhus Billed- og Medieskoles atelier, hvor en underviser vil hjælpe eleverne med at udtrykke påskens fortælling og temaer kunstnerisk.

Som afslutning på projektet afholdes en festlig fernisering i Domkirken mandag d. 7. april 2025 kl. 9.30.

 

Informationsmøde
Der afholdes informationsmøde den 6. januar 2025 kl. 14.30-16.00 på Aarhus Billed- og Medieskole på Brobjergskolen. På mødet vil der være en introduktion til projektet og en præsentation af de forskellige udtryksformer. Det videre forløb aftales.

Målgruppe: 2.-3. klasse

Fag: Kristendomskundskab og billedkunst

Lektioner: 10-12 (afhængig af udtryksform)

Sted: Det kreative arbejde foregår på Aarhus og Billed- og Medieskole i ugerne 3-10

Tilmeldingsfrist: 12. august på skole-kirke-aarhus.dk. Tilsagn/afslag gives i uge 33

Projektperiode: uge 3-12

Tilmelding

Vigtig information

Da dette projekt (med workshop) er omkostningstungt for SKS, så er det vigtigt, at tilmeldte lærere deltager i informationsmødet den 6. januar og kommer til den aftalte workshop på Aarhus Billed- og Medie skole.
Skulle I være forhindret, er det yderst vigtigt, at I meddeler os det senest på 1. december, så en anden klasse kan få pladsen.