Illustration © Pavel Cech / Vild Maskine 2022.

Når du har sagt A.... - et projekt om mure og flugt.

Overvågning, frygt og manipulation er hverdag i den fiktive diktaturstat A. I staten er A det eneste tilladte bogstav. Aviserne skriver kun A, alle varer betales med A, og i skolen lærer eleverne kun om A, men en dag finder fabriksarbejder nr. 21868 et B. Efter flere overvejelser forsøger fabriksarbejderen at fortælle andre om B’et, men han fa?r straks det allestedsnærværende, overvågende og hemmelige politi pa? nakken.

Med udgangspunkt i den grafiske novelle A af den tjekkiske tegner Pavel Cech, sættes fokus pa? temaerne FLUGT og MURE, som til alle tider og stadigvæk er vilkår for mange mennesker.

Projektet indledes med en introduktion til ordløse bøger. Forløbet lægger op til at læse bogen langsomt med opmærksomhed pa? bogens opbygning, farver og handling.

Efter gennemlæsning og analyse er der mulighed for at vælge at arbejde med det ene eller begge temaer. I arbejdet med temaerne kommer eleverne omkring en aktuel vinkel, et historisk perspektiv, en bibelsk tekst. Projektet afsluttet udarbejdelse af et enkelt kulturprojokt. 

Målgruppe: 7.-9. klasse

Fag: Kristendomskundskab 

Lektioner: 6-8

Sted: På skolen 

Tilmeldingsfrist: 12. august på skole-kirke-aarhus.dk. Tilsagn/afslag gives i uge 33

 

Undervisningsvejledning, citatplakat, link og password til projektets hjemmeside udleveres på lærerkurset. 

Lærerkursus
Der afholdes lærerkursus den 31. august kl. 15-16.30 i Risskov kirkes sognegård.

Inspiration til prøveoplæg er inkluderet i projektet

Tilmelding