Illustrator: Sille Jensen

KOM FRIT FREM - perspektiver på kvinder og kristendom

Hvilken rolle har kvinder spillet i kristendommens historie? Hvilken betydning har kristendommen haft for synet på kvinder i den vestlige kulturkreds? Og hvad står der egentlig om det i de bibelske tekster og kristne kilder?

Dette projekt zoomer ind på kvinder og fortolkninger af deres rolle, plads og betydning i kristen- dommen og dens historie. I projektet arbejder eleverne undersøgende og historisk-kritisk med kilder, kontekst, og kvindeskikkelser. Der arbejdes både med et historisk overblik og med at belyse forskellige perioders blik på kvinder.

Eleverne introduceres til projektet gennem en citatplakat, som afspejler et udvalg af udsagn om kvinder fra Bibelen og andre kristne kilder. Derefter arbejdes der med den indflydelse, som kristendommen og kirken fik på det kvindesyn, som bliver det dominerende i den vestlige kulturkreds. Eleverne præsenteres for dette gennem nedslag i Det Gamle Testamente, Det Nye Testamente og Den tidlige kirke. Her arbejder eleverne både med den kontekst som Bibelen blev til i, og hvad der egentlig står i de bibelske tekster og kristne kilder om kvinder og deres rolle/betydning. Derudover skal eleverne forholde sig til tolkninger af kilderne - både historisk og i forhold til deres egen samtid.

Efterfølgende har eleverne mulighed for at fordybe sig i én eller flere af de udvalgte kvindeskikkelser fra Bibelen og kristendommens historie. Eleverne arbejder med et virkningshistorisk perspektiv og sætter indholdet i relation til en nutidig kontekst gennem opgaver og refleksionsspørgsmål.

Projektet afsluttes ved, at eleverne vender tilbage til citatplakaten og udarbejder et kulturprodukt ud fra deres tilegnede viden og refleksioner over projektet.

Målgruppe: 7.-9. klasse

Fag: Kristendomskundskab 

Lektioner: 6-8

Sted: På skolen 

Tilmeldingsfrist: 12. august på skole-kirke-aarhus.dk. Tilsagn/afslag gives i uge 33

 

Undervisningsvejledning, citatplakat, link og password til projektets hjemmeside udleveres på lærerkurset. 

Lærerkursus
Der afholdes lærerkursus den 31. august kl. 15-16.30 i Risskov kirkes sognegård.

Inspiration til prøveoplæg er inkluderet i projektet

Tilmelding