Når man har sagt A.... - et projekt om mure og flugt.

Overvågning, frygt og manipulation er hverdag i den fiktive diktaturstat A. I staten er A det eneste tilladte bogstav. Aviserne skriver kun A, alle varer betales med A, og i skolen lærer eleverne kun om A, men en dag finder fabriksarbejder nr. 21868 et B. Efter flere overvejelser forsøger fabriksarbejderen at fortælle andre om B’et, men han får straks det allestedsnærværende, overvågende og hemmelige politi på nakken.

Med udgangspunkt i den grafiske novelle A af den tjekkiske tegner Pavel Cech, sættes fokus på? temaerne FLUGT og MURE, som til alle tider og stadigvæk er vilkår for mange mennesker.

Projektet indledes med en introduktion til ordløse bøger. Forløbet lægger op til at læse bogen langsomt med opmærksomhed på bogens opbygning, farver og handling.

Efter gennemlæsning og analyse er der mulighed for at vælge at arbejde med det ene eller begge temaer. I arbejdet med temaerne kommer eleverne omkring en aktuel vinkel, et historisk perspektiv, en bibelsk tekst. Projektet afsluttet udarbejdelse af et enkelt kulturprojokt. 

Målgruppe: 7.-9. klasse

Fag: Kristendomskundskab 

Lektioner: 6-8

Sted: På skolen 

Tilmeldingsfrist: 12. august på skole-kirke-aarhus.dk. Tilsagn/afslag gives i uge 33

 

Tilmelding

I oplægget vil Ayoe Quist Henkel komme med konkrete forslag og litteraturdidaktiske greb til, hvordan man kan undervise i billedlitteratur på en sansende og skabende måde

---------------

Tag med John V. Jensen, museumsinspektør ved Vardemuseerne, ind bag pigtråden og mød ulykke, lidelse og små glimt af håb. Over 200.000 tyske flygtninge kom til Danmark i krigens sidste måneder – på flugt fra Den Røde Hær. I Danmark måtte de leve på danske værters nåde. Her drømte tyskerne igen om livet, men Danmark var netop blevet befriet fra en hadet besættelsesmagt. Derfor var flygtningene ikke populære, og de stødte på modstand fra både danskere og myndigheder. De lagde deres skæbner frem i breve og dagbøger, der fortæller en evigt aktuel historie i en global verden med store strømme af flygtninge.

---------------