KNUST 8.-9.kl

Projektet åbnes med et videoværk af den peruvianske kunstner Karen Macher Nesta, hvor hendes selvportræt, formet i porcelæn, smadres og går i tusinde stykker. Hun samler stumperne og limer dem sammen med guld. Hver skramme og hvert skår former hende på ny og gør hende værdifuld og skøn på nye måder.

Eleverne arbejder med den filosofiske samtales fem trin, hvor de taler ud fra egne erfaringer suppleret af litteraturens udtryk for det knuste, forandringen og fornyelsen. De arbejder med et analytisk blik, hvor forskellige antagelser om at være knust og samlet systematiseres. Afslutningsvis skal eleverne udarbejde et kreativt produkt. Her skal de også samle skår, lime dem sammen og male kanterne med guld.

Kristendomsfagligt arbejdes der med teodice-problematikken.

 

Målgruppe: 7.-9. klasse

Fag: Kristendomskundskab (dansk kan inddrages)

Lektioner: 3-6

Sted: På skolen 

Tilmeldingsfrist: 12. august på skole-kirke-aarhus.dk. Tilsagn/afslag gives i uge 33

Projektperiode: uge 3-12

Projektets materialer:

Lærervejledning, hjemmeside, introduktion til kreativt produkt. 

I uge 37 afholder vi en eller to materialecafeer. Her kan tilmeldte lærere afhente materialer og vejledning til, hvordan klassen kan arbejde med det kreative produkt.