Illustrationer: Birgitte Ahlmann

Jesus og juleevangelierne

De fleste kender juleberetningen med stjernen over stalden, Maria, Josef, de hellige tre konger, hyrderne, oksen og æslet. De færreste ved, at der findes to forskellige juleevangelier, hvor hyrderne hører til i det ene, og de vise mænd i det andet.

I dette projekt skal eleverne arbejde med begge Bibelens udgaver af juleevangeliet. De skal undersøge, hvad der rent faktisk står i juleevangelierne, og hvordan traditionen har tilføjet fortællingen krydderi. For gennem tiden har Bibelens læsere selv udfyldt de tomme huller i fortællingen og digtet videre på indholdet: Fx er de oprindelige vise mænd blevet til tre konger – sandsynligvis pga. af de tre kostbare gaver til Jesusbarnet. Begge juleevangelier er også i sig selv senere tilføjelser til Bibelen, som ligner fødselsberetninger om andre store mænd i samtiden.

Projektet begynder i et udefra-perspektiv, hvor eleverne systematisk undersøger juleevangelierne hos Matthæus og Lukas. Gennem opgaver og øvelser tilegner eleverne sig viden om forskellene mellem de to jule-evangelier, om Bibelen som kilde samt om kristen tradition og videredigtning. Eleverne kommer dermed til at arbejde med en analytisk og undersøgende tilgang til de to bibelske tekster.

Afslutningsvist møder eleverne et indefra-perspektiv, når de arbejder med et præsteinterview om juleevangelierne i en nutidig og trosmæssig sammenhæng.

Målgruppe: 5.-6. klasse

Fag: Kristendomskundskab 

Lektioner: 6

Sted: På skolen

Tilmeldingsfrist: 12. august på skole-kirke-aarhus.dk. Tilsagn/afslag gives i uge 33

Projektperiode: Uge 49-51 2023

 

På kurset udleveres undervisningsmaterialet og Kasper Bro Larsen. professor i Ny Testamente (AU) vil fortælle om juleevangelierne, i apogryfernes fanfiktion, og om julekrybbens tilblivelse. Oplægget vil klæde lærerne på til at undervise i forløbet.