God nok?

”Hvis bedre er muligt, er godt ikke godt nok!” Tidens unge har konstant et loft af idealer over sig. De bombarderes med slogans som ”Never settle”, ”Add to your day”, “Don´t blend in - stand out” og ”Enjoy”. Men idealer er netop kendetegnet ved at være uopnåelige, og der opstår problemer, når de unge rent faktisk forventer af sig selv, at de skal nå idealerne. De føler sig forkerte, de skjuler sig, de skammer sig – og med skammen kommer ofte angsten. Projektet GOD NOK? beskæftiger sig med tre begreber, der er viklet ind i hinanden. Skyld hænger sammen med det, vi gør forkert, mens skam derimod er en følelse af at være forkert. Nåden er (ganske umoderne) en betingelsesløs accept af mennesket. Eleverne stifter bekendtskab med begrebernes indbyrdes påvirkning gennem tekstlæsning, filmklip og fysiske øvelser. De kommer til at analysere tekster af Karl Ove Knausgaard, filmklip fra serien SKAM og bibeltekster vha. definitionskort, et timeglas og en samtalestruktur, der lægger op til dialog og refleksion. Definitionskortene hentes på projektets hjemmeside, hvor der også findes undervisnings-vejledning og baggrundsmateriale. Projektet kan afsluttes med et besøg af præsten. Besøget er bygget op som et rollespil med to cases. Rollespillet kan evt. bruges som kulturteknik i forbindelse med prøven. 

Målgruppe: 7.-9. klasse

Fag: Kristendomskundskab 

Lektioner: 6-10

Sted: Skolen 

 

 

Tilmelding

Vælg ønsket projekt