Kan det hellige måles?

Hvad betyder det egentligt, at noget er helligt? Har alle mennesker noget, de betragter som helligt? Hvordan forholder man sig til det, der er helligt for andre, men ikke for en selv? Disse og andre spørgsmål skal eleverne arbejde med i projektet. Med udgangspunkt i begrebet hellig begynder vi projektet i byen Jerusalem, som er en meget betydningsfuld by for jødedommen, kristendommen og islam. Der er mange konflikter i byen, blandt andet fordi man ikke kan blive enige om, hvad der er helligt– og hvem det hellige tilhører. Gennem små videoer præsenteres eleverne for Vestmuren, Gravkirken og Klippemoskeen. Efter udblikket til den store verden snævres projektet ind, og eleverne skal arbejde med, hvad der er helligt i den danske folkekirke. Klassen besøger deres lokale kirke, hvor de med en ”hellighedsmåler” vurderer forskellige steder og genstande.

Målgruppe: 5.-6. klasse

Fag: Kristendomskundskab og musik

Lektioner: 10

Sted: skolen og den lokale kirke

 

 

Tilmelding

Vælg ønsket projekt