Han gik sig over sø og land

I dette undervisningsmateriale kommer eleverne til at arbejde med fem fortællinger fra Det Nye Testamente: Maria Bebudelse, Juleevangeliet, Den barmhjertige samaritaner, Vandringen på søen og Påskefortællingen med fokus på Peters svigt.

I arbejdet med de bibelske fortællinger og deres betydning inviteres eleverne til at spejle de gamle fortællinger i deres egne oplevelser og tanker. Således opnås en bevidsthed om, at de spørgsmål, som var vigtige for 2000 år siden i et fremmed land, også er spørgsmål, som kan være vigtige for os i dag.

Til projektet er knyttet en hjemmeside, hvor eleverne på et interaktivt kort kan gå på opdagelse i det land, hvor fortællingerne stammer fra. Herigennem får de viden om og forståelse for, at fortællingerne har betydning for mange kristne i hele verden, og at de er knyttet til et helt bestemt geografisk område.

Målgruppe: 1.-2. klasse

Fag: Kristendomskundskab og dansk

Lektioner: 7-10

Sted: skolen 

 

 

Tilmelding

Vælg ønsket projekt