Illustration: Jan Solheim

På rejse med Grundtvig

Få har som N.F.S. Grundtvig præget det danske samfunds forståelse af demokrati, skole og kirke. Grundtvig var af den opfattelse, at fællesskaber etableres og styrkes i skolen, i kirken og i samfundet. Han mente, at det folkelige knytter sig til vigtige samfundsinstanser som folkekirken, folkestyret og folkeskolen. Alle tre instanser har forstavelsen ‘folke’, hvilket understreger en vigtig pointe i Grundtvigs menneske- og samfunds- anskuelser: Det folkelige er det, som binder os sammen trods vores forskelligheder.

Gennem en tegneserie introduceres eleverne til Grundtvig. To børn finder en ældre mand foran Aarhus Domkirke. Det går op for børnene, at manden er den præst og salmedigter, som kaldes Grundtvig. Sammen med børnene besøger Grundtvig tre steder, hvor han i sit liv har sat aftryk, og hvor han også i dag har sat sine spor. Ved hjælp af medfølgende dialogkort samles der op på tegneseriens indhold.

Et gennemgående element i projektet er at understøtte elevernes historiske bevidsthed. Det gøres via en kuffert, som indeholder genstande fra en grundtvigsk arv: en salmebog, en stemmeseddel og en fortælling fra nordisk mytologi. I samme kuffert skal eleverne give Grundtvig noget tilbage, som karakteriserer deres liv og fællesskab med hinanden i nutidens samfund.

Formålet er, at eleverne får et elementært kendskab til Grundtvig og hans betydning for det samfund, som eleverne lever i.

Målgruppe: 5.-6. klasse

Fag: Kristendomskundskab 

Lektioner: 7-8

Sted: På skolen

Tilmeldingsfrist: 12. august på skole-kirke-aarhus.dk. Tilsagn/afslag gives i uge 33

Distribuering: Projektets materiale bringes ud via CFU. 

Tilmelding